นครชัยแอร์

เส้นทางเดินรถ จาก น่าน ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 02/12/2023

เส้นทาง น่าน - อุบลราชธานี

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.00 09.41

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (น่าน ไป อุบลราชธานี)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีขนส่งแพร่ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่งอุตรดิตถ์ , สถานีขนส่งพิษณุโลก , ป้อมตำรวจทางหลวงหนองบัว , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชัยภูมิ , สถานีขนส่งชัยภูมิ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แยกระกา , สถานีขนส่งสุรินทร์ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

เส้นทาง อุบลราชธานี - น่าน

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.00 09.54

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (อุบลราชธานี ไป น่าน)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ , ป้อมตำรวจทางหลวงศีขรภูมิ , สถานีขนส่งสุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แยกระกา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีขนส่งชัยภูมิ , ป้อมตำรวจซับบอน บึงสามพัน , สถานีขนส่งพิษณุโลก , สถานีขนส่งอุตรดิตถ์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่งแพร่ และป้อมตำรวจห้วยน้ำอุ่น สภ.เวียงสา
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

 

อัตราค่าบริการ
NCA Gold Class
- ราคาปกติ 972 บาท
- ราคาสมาชิก 923 บาท

ระยะทาง
1,009 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง 
14 ชั่วโมง 20 นาที
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดน่าน
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ น่าน , สถานีขนส่งผู้โดยสาร น่านสถานีขนส่งผู้โดยสาร เวียงสา

จุดลงรถ ในจังหวัดน่าน
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ น่าน , สถานีขนส่งผู้โดยสาร น่านสถานีขนส่งผู้โดยสาร เวียงสา

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

จุดลงรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

ระบบขนส่งในจังหวัดน่าน
- รถสองแถว 
- รถตู้
- แท็กซี่
- วินมอเตอร์ไซค์

ระบบขนส่งในจังหวัดอุบลราชธานี
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดน่าน
วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง, วัดภูมินทร์, หอศิลป์ริมน่าน, ดอยเสมอดาว

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, วัดสิรินธรวราราม, สามพันโบก, น้ำตกแสงจันทร์