นครชัยแอร์

เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป เชียงราย

ค้นหาวันที่ 02/12/2023

เส้นทาง ระยอง - เชียงราย

ลำดับ สาย ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 660-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.05 09.11
2 660-3 First Class 30 ที่นั่ง 17.35 08.31

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (660-1) ระยอง ไป เชียงราย
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีขนส่ง ฉะเชิงเทรา , สถานีขนส่ง สระบุรี , สถานีขนส่ง ลพบุรี , สสถานีเดินรถนครชัยแอร์ เขาทราย , สถานีขนส่งสากเหล็ก , วังทอง , สถานีขนส่ง พิษณุโลก ,  สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่ง แพร่ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์แพร่ ,  สามแยกบ้านเป๊าะ อ.งาว , สถานีขนส่งพะเยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน 
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (660-2) ระยอง ไป เชียงราย
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สามแยกบ้านเป๊าะ อ.งาว , สถานีขนส่งพะเยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (660-3) ระยอง ไป เชียงราย
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีขนส่ง ลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน , สามแยกบ้านเป๊าะ อ.งาว , สถานีขนส่งพะเยา และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

เส้นทาง เชียงราย - ระยอง

ลำดับ สาย ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 660-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.06 08.26
2 660-3 First Class 30 ที่นั่ง 17.35 08.25

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (660-1) เชียงราย ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน,  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ , ป้อมตำรวจทางหลวง พะเยา , สถานีขนส่ง พะเยา,  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ งาว , สถานีขนส่ง แพร่ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แพร่ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , ป้อมตำรวจทางหลวง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , วังทอง , สถานีขนส่ง สากเหล็ก , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เขาทราย , สถานีขนส่ง สระบุรี , สถานีขนส่ง ฉะเชิงเทรา ,  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ บ้านฉาง
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (660-2) เชียงราย ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน,  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ , ป้อมตำรวจทางหลวง พะเยา , สถานีขนส่ง พะเยา,  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ งาว ,สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , ป้อมตำรวจทางหลวง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี ,สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ บ้านฉาง
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (660-3) เชียงราย ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พาน,  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แม่ใจ , ป้อมตำรวจทางหลวง พะเยา , สถานีขนส่ง พะเยา,  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ งาว , สถานีขนส่ง ลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

อัตราค่าบริการ
NCA Gold Class
660-1

- ราคาปกติ 1,021 บาท
- ราคาสมาชิก 970 บาท
660-2
- ราคาปกติ 958 บาท
- ราคาสมาชิก 910 บาท
660-3
- ราคาปกติ 1,000 บาท
- ราคาสมาชิก 950 บาท
NCA First Class
660-3

- ราคาปกติ 1,333 บาท
- ราคาสมาชิก 1,266 บาท

ระยะทาง
1,000 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง 
15 ชั่วโมง 21 นาที
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดระยอง
สถานีขนส่ง ระยอง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ระยอง

จุดลงรถ ในจังหวัดระยอง
สถานีขนส่ง ระยอง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ระยอง

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดเชียงราย
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงราย , สถานีขนส่ง เชียงราย

จุดลงรถ ในจังหวัดเชียงราย
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงราย , สถานีขนส่ง เชียงราย

ระบบขนส่ง ในจังหวัดระยอง
- รถสองแถว
- วินมอเตอร์ไซค์

ระบบขนส่ง ในจังหวัดเชียงราย
- รถสองแถว
- แท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดระยอง
หาดแม่รำพึง , ทะเลแหวก เกาะมันใน , เกาะเสม็ด , สวนพฤกษศาสตร์ระยอง , ทุ่งโปรงทอง , สะพานรักษ์แสม , ตลาดน้ำเกาะกลอย

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยตุง , วัดร่องขุ่น , วัดร่องเสือเต้น , วัดห้วยปลากั้ง , ภูชี้ฟ้า