นครชัยแอร์

เส้นทางเดินรถ จาก เชียงใหม่ ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 02/12/2023

เส้นทาง เชียงใหม่ - ระยอง

ลำดับ สาย ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 659-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.00 08.05
2 659-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 09.15
3 659-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.30 08.07
4 659-2 First Class 30 ที่นั่ง 19.00 09.37
5 659-3 First Class 30 ที่นั่ง 19.37 08.13

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (659-1) เชียงใหม่ ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ดอยติ-ลำพูน , สถานีขนส่งลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , ป้อมตำรวจทางหลวง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , วังทอง , สถานีขนส่ง สากเหล็ก , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เขาทราย , สถานีขนส่ง สระบุรี , สถานีขนส่ง ปราจีนบุรี (แห่งที่ 2) , สถานีขนส่ง ฉะเชิงเทรา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ บ้านฉาง
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (659-2) เชียงใหม่ ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ดอยติ-ลำพูน , สถานีขนส่งลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ บ้านฉาง
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (659-3) เชียงใหม่ ไป ระยอง
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ดอยติ-ลำพูน , สถานีขนส่งลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)
 

..................................................................................................................................

เส้นทาง ระยอง - เชียงใหม่

ลำดับ สาย ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 659-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.15 07.30
2 659-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 09.15
3 659-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.30 07.05
4 659-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.30 08.05
5 659-3 First Class 30 ที่นั่ง 19.37 08.28

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (659-1) ระยอง ไป เชียงใหม่
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีขนส่ง ฉะเชิงเทรา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พนมสารคาม , สถานีขนส่งสระบุรี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เขาทราย , สถานีขนส่ง สากเหล็ก , วังทอง , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่ง ลำปาง และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ดอยติ-ลำพูน 
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (659-2) ระยอง ไป เชียงใหม่
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้  สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่ง ลำปาง และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ดอยติ-ลำพูน 
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (659-3) ระยอง ไป เชียงใหม่
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี  , สถานีขนส่ง ลำปาง และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ดอยติ-ลำพูน 
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

 

อัตราค่าบริการ
NCA Gold Class
659-1

- ราคาปกติ 956 บาท
- ราคาสมาชิก 908 บาท
659-2
- ราคาปกติ 882 บาท
- ราคาสมาชิก 838 บาท
659-3
- ราคาปกติ 880 บาท
- ราคาสมาชิก 836 บาท
NCA First Class
659-3

- ราคาปกติ 1,173 บาท
- ราคาสมาชิก 1,114 บาท

ระยะทาง
990 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง 
17 ชั่วโมง
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดเชียงใหม่
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่ ,  สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต 3) 

จุดลงรถ ในจังหวัดเชียงใหม่
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่ ,  สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต 3)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดระยอง
สถานีขนส่ง ระยอง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ระยอง

จุดลงรถ ในจังหวัดระยอง
สถานีขนส่ง ระยอง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ระยอง

ระบบขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

ระบบขนส่ง ในจังหวัดระยอง
- รถสองแถว
- วินมอเตอร์ไซค์

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ , ดอยอินทนนท์ , ม่อนแจ่ม , กาดหลวง , หมูบ้านแม่กำปอง  , บ้านป่าบงเปียง

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดระยอง
หาดแม่รำพึง , ทะเลแหวก เกาะมันใน , เกาะเสม็ด , สวนพฤกษศาสตร์ระยอง , ทุ่งโปรงทอง , สะพานรักษ์แสม , ตลาดน้ำเกาะกลอย