นครชัยแอร์

เส้นทางเดินรถ จาก ��������������������������� ไป ���������������������������������

ค้นหาวันที่ 02/12/2023

เส้นทาง เชียงใหม่ - อุบลราชธานี

ลำดับ สาย ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 587-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.17 09.55
2 587-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.21 10.45
3 587-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.15 10.25

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (587-1) เชียงใหม่ ไป อุบลราชธานี 
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ลำพูน(ดอยติ) , สถานีขนส่ง ลำปาง , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เขาทราย , ป้อมตำรวจทางหลวง ภักดีชุมพล , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชัยภูมิ , สถานีขนส่ง ชัยภูมิ (แห่งที่ 2) , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (587-2) เชียงใหม่ ไป อุบลราชธานี 
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ลำพูน(ดอยติ) , สถานีขนส่ง ลำปาง , สถานีขนส่ง พิษณุโลก , ป้อมตำรวจทางหลวง หนองบัว , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์ และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

เส้นทาง อุบลราชธานี - เชียงใหม่

ลำดับ สาย ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 587-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.17 09.37
2 587-1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.21 10.31
3 587-2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.15 10.30

อัพเดต 30/09/66

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (587-1) อุบลราชธานี ไป เชียงใหม่
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ , ป้อมตำรวจทางหลวง ศีขรภูมิ ,  สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , สถานีขนส่ง ชัยภูมิ (แห่งที่ 2) , แยกซับบอน ,  สถานีขนส่ง พิษณุโลก , สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เด่นชัย , สถานีขนส่ง ลำปาง และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ลำพูน ดอยติ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

จุดจอดระหว่างเส้นทาง (587-2) อุบลราชธานี ไป เชียงใหม่
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ศรีสะเกษ , สถานีขนส่ง สุรินทร์ , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สุรินทร์, สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ , ป้อมตำรวจ ซับบอน บึงสามพัน,  สถานีขนส่ง ลำปาง , สถานีขนส่งพิษณุโลก และสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ลำพูน ดอยติ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

 

อัตราค่าบริการ
NCA Gold Class
สาย 587-1

- ราคาปกติ 1,006 บาท
- ราคาสมาชิก 956 บาท
สาย 587-2
- ราคาปกติ 1,006 บาท
- ราคาสมาชิก 956 บาท

ระยะทาง
1,043 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง 
13 ชั่วโมง 15 นาที
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดเชียงใหม่
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่ ,  สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต 3) 

จุดลงรถ ในจังหวัดเชียงใหม่
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่ ,  สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต 3)

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

จุดลงรถ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีขนส่ง อุบลราชธานี , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี 

ระบบขนส่ง ในจังหวัดเชียงใหม่
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

ระบบขนส่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
- รถสองแถว
- รถแท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ , ดอยอินทนนท์ , ม่อนแจ่ม , กาดหลวง , หมูบ้านแม่กำปอง  , บ้านป่าบงเปียง

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, วัดสิรินธรวราราม, สามพันโบก, น้ำตกแสงจันทร์