นครชัยแอร์

New NCA First Class (Social Distancing)

New NCA First Class (Social Distancing)

นครชัยแอร์ รับกระแส SOCIAL DISTANCING เตรียมให้บริการรถโดยสาร NCA First Class รุ่นใหม่ล่าสุด เบาะโดยสารแยกเป็นอิสระและส่วนตัว แถวละ 1 ที่นั่ง